Πως συνδέεται η γυμναστική με την παραγωγικότητα;

Σήμερα, ακούμε πολύ συχνά πως το καθισιό είναι το νέο τσιγάρο!

Συνήθειες: Μήπως πρέπει να χτίζουμε συνήθειες αντί να θέτουμε στόχους;

Την πρωτοχρονιά έχουμε την συνήθεια να θέτουμε στόχους για το νέο έτος, και αυτό βλέπουμε πως δεν είναι αποδοτικό. Για αυτό αναλύουμε το πως είναι να χτίζουμε συνήθειες.