Πως συνδέεται η γυμναστική με την παραγωγικότητα;

Σήμερα, ακούμε πολύ συχνά πως το καθισιό είναι το νέο τσιγάρο!